Viljestyrken Podcast

Viljestyrken Podcast er et non-commercielt samarbejde mellem Jonathan Løw og Jesper Christiansen. Målet med Viljestyrken er at undersøge, hvad eliteidrætsudøvere, iværksættere og erhvervslivet kan lære af hinanden samt at inspirere mennesker i almindelighed til at nå deres mål i livet.